Bij Stadsborgh komen wij veel in aanraking met woningeigenaren die erover nadenken om hun pand te verkopen. Echter is het pand niet per definitie ook het pand wat de verkopende partij als woning gebruikt. Het komt regelmatig voor dat wij de vraag krijgen of je zomaar een pand mag verkopen waar op dat moment nog huurders inzitten. Daarom besloten wij in dit artikel antwoord te geven op deze vraag en vooral een aantal aandachtspunten te benoemen. Het antwoord op deze vraag kan vrij kort zijn. Ja ook een verhuurde woning mag u verkopen! Waar moet u dan op letten? Hieronder bespreken wij de belangrijke aandachtspunten.

Huurdersbescherming

Het zal u niet verbazen dat er een wet is om de rechten van huurders te beschermen. Deze wet noemt men huurdersbescherming. Kort gezegd houdt dit in dat het niet mogelijk is om eenzijdig huurovereenkomsten op te zeggen. Het eenzijdig opzeggen van een huurovereenkomst is alleen mogelijk als u de woning verhuurt op basis van de leegstandswet. In alle andere situaties mag u de huurovereenkomst niet eenzijdig opzeggen. Dit kan een obstakel zijn wanneer u de woning wilt verkopen aan een particulier. Bij Stadsborgh hebben we geen enkel probleem met het kopen van uw woning waar de huurders nog inzitten! Wij zullen het huurcontract altijd respecteren.

Niet alle afspraken gaan mee

Let erop dat niet elke gemaakte afspraak tussen de huurder en verhuurder automatisch meegaat bij de verkoop. Alleen voorwaarden die direct betrekking op het gebruik van de woning tegen een door de huurder te betalen huur gaan ‘over’ naar de koper van een verhuurde woning. Het is goed om deze zaken van tevoren te bespreken met de huurders, zodat er later geen scheve gezichten komen.

Waarde verhuurde woning ligt lager

Over het algemeen ligt de waarde van een verhuurde woning een stuk lager. De waarde van de woning wordt beïnvloed door de huurprijs. Een lage huurprijs, in combinatie met de verwachting dat de huurder voorlopig in de woning blijft, zorgt voor een lagere huurprijs. Wilt u hier optimale eruit halen bij de verkoop? Bespreek dan eerst met uw huurders of er een mogelijkheid is dat ze gaan verhuizen. Het kan zelfs lonen om ze te helpen bij het vinden van een nieuwe woning. Uiteindelijk zult u dit terugzien in de opbrengst bij verkoop van uw woning.